Datum van laatste update: 09/02/2024

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de advertentie website MijnStielman.be. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Advertenties

Alle advertenties op onze website zijn de verantwoordelijkheid van de adverteerder. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, legaliteit of geschiktheid van de advertenties. We behouden ons het recht voor om advertenties te weigeren of te verwijderen die in strijd zijn met onze beleidsregels.

Gebruikersaccounts

Om advertenties te plaatsen of te reageren op advertenties, dient u een gebruikersaccount aan te maken. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

Gebruikersgedrag

U stemt ermee in om onze website niet te gebruiken voor illegale of ongepaste doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van frauduleuze of misleidende advertenties, het schenden van intellectuele eigendomsrechten, of het lastigvallen van andere gebruikers.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, goodwill, of gegevens.

Beëindiging

We behouden ons het recht voor om uw gebruikersaccount op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Bij beëindiging blijven deze algemene voorwaarden van kracht voor zover van toepassing.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren op updates.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zullen enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd zijn.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via: info@mijnstielman.be

Door onze website te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.